Изработка на обемни букви от стиропор

Изработка на обемни букви от стиропор